Powitanie  Conieco  Na afiszu  Teatr  Filmografia  Dyskografia  Wydawnictwa  Piosenki  Galeria  Wywiady  Media  Linki  Historia  Kontakt
   

LAMENT KOMPOZYTORÓW
Piosenka dedykowana Hannie Banaszak


wykonanie: Jerzy Satanowski, Jan Kanty Pawlu¶kiewicz, Mariusz Matuszewski;
Jerzy Satanowski, Janusz Grzywacz

słowa: Andrzej Ozga
muzyka: Jerzy Satanowski

Bo wiadomo wszem i wobec nie od wczoraj
Że niewdzięczna rola jest kompozytora
Bo choć bardzo chciałby ¶piewać kompozytor
Słyszy wci±ż by lepiej zaj±ł się muzyk±

Ludzie mówi± wszak, że ¶piewać każdy może
Lecz nie mówi± tego o kompozytorze
Nikt dopu¶cić na estradę się nie warzy
To jest przecież jawnym spiskiem piosenkarzy

Tak się boj± konkurencji, że im wcale
Nie na rękę by objawił się nasz talent
Chociaż s± wyj±tki o tym każdy wie
Do wyj±tków tych należy Hanna B.

Hania - przed konkurencj± się nie wzbrania
Hania - nie musi się obawiać nas
Haniu - jeste¶my już po roz¶piewaniu
Haniu - za¶piewaj z nami, z nami, z nami chociaż raz

I za¶piewaj z nami gdy muzyka gra
La, la, la, la, la, la, la, la, la
I niech chórek ładnie dzieli się na dwa
La, la, la, la, la, la, la, la, la
I niech wiecznie ta cudowna chwila trwa
La, la, la, la, la, la, la, la, la

Haniu - ta z Tob± wspólna tu ¶piewanka
Haniu - najwyższy czas wyja¶nić, że
Haniu - to była nasza niespodzianka
Haniu - my wszyscy trzej kochamy Cię